O nas

KARTA PREZENTOWA

By 30 sierpnia 2018 No Comments

Wspieraj pasję – dbaj o bezpieczeństwo. Nasze kursy można kupić w formie karty prezentowej i podarować bliskim.

Nasze kursy można nabyć od teraz również w formie karty prezentowej. Produkt ten został stworzony po to, aby móc  wspierać pasję oraz zainteresowania najbliższych osób, jak również poszerzać ich wiedzę i dbać o ich bezpieczeństwo w górach.
Karty te można nabyć w Schronisku w Dolinie Pięciu Stawów, w sklepach Polar Sport w Zakopanem i Krakowie, oraz wysyłkowo w biurze naszej Szkoły.
Zachęcamy do zakupu oraz zapoznania się z poniższym regulaminem.

Regulamin karty prezentowej.

1.Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z karty prezentowej Szkoły Górskiej 5+, zwanej dalej Kartą.
 • Wydawcą karty jest 5+ Szkoła Górska 5+ z siedzibą w Kościelisku, ul. Kiry 38.

2. Ogólne informacje o karcie prezentowej

 • Karta prezentowa jest plastikową kartą, której wartość oznacza dokonanie jednorazowego zakupu specjalistycznego kursu (bez pakietu pobytowego w schronisku).
 • Na karcie podany jest indywidualny numer oraz rodzaj opłaconego kursu .
 • Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona.

3. Zasady użytkowania karty prezentowej

 • Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 • Aby zrealizować kartę należy skontaktować się z biurem Szkoły biuro@szkola-gorska.pl  w tytule wpisując numer karty oraz rodzaj kursu podany na karcie, w celu ustalenia terminu kursu w miarę wolnych miejsc.
 • Okres ważności karty prezentowej wynosi 1 rok od daty zakupu.
 • W przypadku, gdy Użytkownik/obdarowany wyraża chęć zmiany rodzaju kursu, a wartość nominalna karty nie wystarczy do zapłacenia pełnej należności za kurs, Użytkownik/obdarowany zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub przelewem.
 • Przy realizacji płatności kartą Użytkownikowi/obdarowanemu nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość innego kursu jest niższa niż wartość nominalna otrzymanej karty prezentowej.
 • W przypadku zwrotu usług nabytych przy użyciu karty, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów i usług, Użytkownik/obdarowany otrzyma nową kartę prezentową.
 • Kartę prezentową  można zrealizować  wyłącznie w 5+ Szkoła Górska.
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w kursie.
 • Szkoła Górska 5+ zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadkach nie możności przeprowadzenia kursy z przyczyn od niej niezależnych, jak np. złe warunki atmosferyczne

4. Odpowiedzialność Szkoły Górskiej 5+ i reklamacje związane z kartą prezentową

 • Szkoła Górska 5+ nie ponosi odpowiedzialności za karty, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
 • Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia karty prezentowej
 • Wszelkie reklamacje związane z kartą prezentową będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika karty. Reklamacje związane z kartą mogą być składane listownie na adres:  5+ Szkoła Górska, ul. Kiry 38, 34-511 Kościelisko.

5. Postanowienia końcowe

Szkoła Górska 5+ zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy karty zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym w stronie internetowej http://www.szkola-gorska.pl/

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply